Brief aan V en W inzake Luchtvaartnota

 

Brief aan V en W inzake Luchtvaartnota

 
Sent: Monday, September 08, 2008 12:57 AM
Subject: Fw: Brief aan V en W inzake Luchtvaartnota
 
Geachte Maaike Breukels, Andre van Lammeren,
 
Zoals beloofd stuur ik jullie de beide notities van Prof. J. de Wit.
 
In beide artikelen is niet malse kritiek te lezen op de Luchthaven Schiphol en partners. Maar indirect ook op uw ministerie. Onder andere:
1) Wanneer volgt de volgende morrel ronde? en :
2) De boodschap varieerde meestal van 'Nederland Jutland' tot 'niet de grootste wel de beste'. En daarna ging men weer over tot de dingen van alledag en voor Schiphol was dat gewoon een ongenuanceerd volumebeleid, en :
3) Volgens de Nederlandse slotcoördinator zullen rond 2008-2009 bij de huidige groei van de luchtvaartmarkt de vigerende capaciteitsgrenzen verdere belemmeringen opwerpen aan het accommoderen van nieuwe slotaanvragen. Dit betreft naast de baancapaciteit in de ochtendspits, met name de eis dat de 35 (geluids-)handhavingspunten niet overschreden mogen worden.
 
Hopelijk gaat Prof de Wit, in uw denktank nog een verstandige rol spelen.
 
Het laatste citaat van Prof de Wit, heeft direct van doen, met onze opmerking tijdens de sessie, dat in uw powerpointpresentatie pag 4 analyse 1 het 6e bulltitpoint : Schiphol loopt tegen haar milieugrenzen aan ontbrak. We waarderen , dat u dit punt alsnog gaat opnemen.
Niettemin vrezen wij met Prof. de Wit, dat er een volgende "Morrelronde" in aantocht is. Het voorliggende VVA bij de Alderstafel stemt ons niet vrolijk. Er volgt komende week nog een presentatieronde NHS . We zullen zien.
 
Persoonlijk bekruipt mij nog al eens de idee, dat er op uw ministerie geen kranten worden gelezen. Ook mochten wij de laatste jaren, met steeds weer nieuwe medewerkers/sters, projectleiders op uw ministerie kennismaken. U beiden bent ook nog niet lang bij het ministerie in dienst. Het leek mij nuttig, eens een kranteartikel bij te voegen, alsook een cartoon van Len Munik, die zeer voor zich spreekt !  (Ik heb inmiddels ca 600  van dit soort artikelen op mijn PC staan.) Enig historisch besef lijkt me geboden.
Benadrukken wil ik nogmaals dat dit soort zaken uiteraard niet persoonlijk bedoeld zijn !
 
Verder sluit ik bij het belangrijke rapport Novioconsult. (In het kader van de Evaluatie Schiphol-jan 2006, met als onderzoeksvraag: Zijn de bezwaren van het oude PKB stelsel verholpen?) Daarin leest u op pag 12:
 
Vooropgesteld moet worden dat uit de vergelijking en analyse van de beschouwde stelsels naar voren komt dat er geen ideale oplossing bestaat. Alle stelselvarianten kennen één of meer zwaarwegende nadelen. Aan welk stelsel men de voorkeur geeft is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop men de specifieke voor- en nadelen verbonden aan het stelsel weegt.

Uiteindelijk is dat een vooral politieke vraag.

Binnen het gekozen beleidsuitgangspunt van het streven naar normale, gebruikelijke verhoudingen is de gemaakte keuze voor een formeel wettelijk stelsel min of meer efficiënt te noemen. Het stelsel kent een aantal belangrijke voordelen waarbij met name in het oog springt dat de bindende werking groot is, het stelsel redelijk flexibel is en het een redelijk geschikte oplossing biedt voor het normadressantenprobleem. Tegelijkertijd kent het stelsel echter als belangrijk en in onze ogen zwaarwegend nadeel de zeer gebrekkige rechtsbescherming voor omwonenden. Tenslotte neemt Schiphol - in weerwil van het gehanteerde beleidsuitgangspunt - een in juridisch opzicht juist zeer afwijkende en unieke positie in.

(De verdwenen rechtsbescherming wordt later nog nadrukkijk beschreven in het rapport !)
 
Het zal u daarom niet verbazen, dat wij "'Not amused "zijn, dat nu al weer "'Een volgende morrelronde" in aantocht is.
 
Tot slot leest u hieronder woorden van Gerard Paap. Hij was voor heen analyst bij een grote belggingsmij. Ik kan het met zijn betoog zeer eens zijn:
 
 
In een advertentie van Air France KLM wordt gezegd dat zij met hun SkyTeam Partners 728 bestemmingen hebben. ´Making the sky the best place on earth.´ ´De hele wereld binnen uw bereik.´ Waar zijn we mee bezig.
Het is toch niet echt nodig om al die bestemmingen overeind te houden. Daar worden we toch niet echt gelukkiger door.
Op sheet 9 wordt te recht gewag gemaakt van de geringe thuismarkt van Schiphol. Compensatie wordt gevonden in het faciliteren van overstappers in tariefstelling en overstaptijd. In feite is dat gekunsteld, een truck. Economisch gezien heeft Nederland daar niet veel aan. Denk hierbij aan de beperkte zakelijke markt en de verkeerscongestie in de Randstad. Ook mag hierbij niet vergeten worden dat door de jaarlijkse groei van het aantal vluchten de geluidshinder, het aantal slaapgestoorden, de uitstoot en de onveiligheid toeneemt. 
De geluidswinst van vliegtuigen door nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld het aantal glijvluchten uit te breiden en lawaaiige toestellen uit te faseren stelt de sector in staat om nog meer vluchten uit te voeren. De bewoners worden daar niet beter van en hebben slechts het nakijken.
Het aanvliegen wordt uitgevoerd op 600m hoogte over 10 tallen kilometers. Dat is ongehoord en in feite niet nodig en in vergelijking met het buitenland ongewoon. Waarom niet veranderd. Dat wordt door KLM tegen gehouden want dan moet er om gevlogen worden en komt ook de piekuur capaciteit in gevaar. Dit zou moeten worden verboden. Zoals de plannen nu liggen zit er voor de bewoners bij de herziening van het operationele plan geen hinder vermindering in het verschiet. Een gemiste kans. (aldus Gerard Paap)
 
Niemand in onze Bewonersgelederen betwijfelt dat Schiphol van veel economische (en culturele !) waarde is. Maar de vele opgeleukte rapportjes in het verleden, maakten er vaak een potje van, en overdreven de zaak.  Schiphol draagt ca 1,5 % bij aan ons BNP.  22% van de winst komt nog maar van de corebusiness vliegen. De slechte service, de hoge parkeertarieven, de slechte bereikbaarheid intussen, en de prijsverhogingen  t.g.v de energie crisis en veiligheidskosten  deden Schiphol met sneltreinvaart tuimelen uit de tevredenheids pol (Zie bijlage Uit de top 10) Dat de vliegtax daaraan debet is, geloven wij op voorhand niet.
 
We mogen hopen, dat uw ministerie het verwende kind schiphol, wil doen laten inzien, dat we met een aangepast schiphol, als Kwaliteitsluchthaven, zeker economisch niet behoeven in te boeten.
 
Mocht u willen reageren, dan zienwij uw reactie graag tegemoet.
 
Tot later
 
Met vriendelijke groet
 
Drs Jan Griese
namens de VGP delegatie
 
tel 0297-582336