Nieuwe uitklim- / startprocedure geeft meer overlast

Aangepast Bezwaarschrift: De staatssecretaris heeft een besluit genomen over een nieuwe startprocedure vanaf Schiphol zoals vermeld in de Staatscourant 2014-11802 - zie bijlage. Daartegen heeft de SWAB bezwaar aangetekend. Op voorstel van de KLM die een presentatie gaf, zie bijlage, ging de Alderstafel accoord met deze nieuwe uitklim / start procedure.

Het kwam de SWAB ter ore dat er internationaal gerenommeerde organisaties bestaan, die hier geheel anders tegen aan kijken. Wij kunnen vooralsnog niet anders concluderen dan dat dit besluit te gehaast, op weinig zorgvuldige wijze tot stand kwam. KLM is hier beslist geen onafhankelijke speler. Vooralsnog lijkt het er op dat de KLM hier wat brandstofbesparing bereikt, maar dat dicht bij de luchthaven wonende burgers (lees: onder de Buitenveldertbaan) al weer meer herrie te verduren krijgen. Daar komt bij dat vliegtuigen sneller achter elkaar verwerkt kunnen worden, zodat er nog meer gevlogen kan worden. Een ordinaire norm oprekking dus. Terwijl Schiphol en LVNL het brutaal vertikken het voorgestelde nieuwe stelsel VVA naar behoren uit te voeren, ondanks de aanbevelingen die bureau Helios (UK) in haar second opinion onderzoek deed!

De Buitenveldertbaan wordt nog steeds veel te veel ingezet en men negeert zelfs soms het verbod tot nachtvluchten. De SWAB heeft contact hierover met de Haagse politiek (Tweede Kamer) alsook met de nieuwe wethouder van Amstelveen en de twee Amsterdamse Deelraden en verwacht hierover eind augustus / begin september 2014 uitsluitsel. Zeer binnenkort ontvangen onze leden hierover onze SWAB Nieuwsbrief. (Ons lidmaatschap is gratis).