Doelstelling en Organisatie

Doelstellingen

Wij streven er naar de overlast van Schiphol (geluid, uitstoot) zo klein mogelijk te houden. Veiligheid (waaronder het vermijden van neerstortgevaar) vinden wij uiteraard ook belangrijk. Wij doen dit door overleg met de landelijke politiek en met provinciale en gemeentelijke overheden. Dit alles zo mogelijk in samenwerking met zusterorganisaties in de regio. Wij werken daartoe binnen de vereniging tot Behoud Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS) samen met andere bewonersplatforms.

De SWAB is niet tegen vliegen en tegen Schiphol. Bewoners zijn immers vaak eveneens reiziger, werknemer of ondernemer. Wel zijn wij tegen het continu oprekken van de normen in plaats van het verbeteren van de milieuprestaties. De ervaring leert dat zonder duidelijke grenzen de mogelijkheden tot hinderbeperking nauwelijks worden gerealiseerd. Wij verwachten van Schiphol dat het, net als ieder ander bedrijf, innoveert en groeit binnen de gestelde milieunormen. Daarnaast sluiten wij ons aan bij Europese bewonersinitiatieven tot een verbod op nachtvluchten en het opheffen van de kunstmatige stimulatie van luchtvaart met vele belastingvrijstellingen.  

In Buitenveldert en Amstelveen wordt de overlast met name veroorzaakt door de Buitenveldertbaan. Onafhankelijk onderzoek, mede op aandringen van de SWAB, toont aan dat deze baan met de meeste overlast voor bewoners onnodig vaak wordt ingezet. Wij maken ons dan ook sterk voor strikte regels omtrent de inzet van deze baan. Daarnaast zetten wij ons in voor maxima aan de lokale geluidsoverlast en het handhavend meten daarvan.

Organisatie

De SWAB is een werkgroep van vrijwilligers waar geïnteresseerden zich bij aan kunnen sluiten. Dat kan via deze site, telefoon: 0297-582336 of e-mail: jhgriese@ziggo.nl

Donaties

De uitgaven van de SWAB worden betaald uit donaties. Uw donatie is welkom op rekening NL24 INGB 0000017339 van Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol ten name van SWAB.