20 jaar manipulaties bij Schipholbeleid, Transumo rapport

Dat er regelmatig veel mis ging de laatste jaren en er selectieve info kwam van het ministerie van VenW wisten we al. Nu hebben de onderzoekers Drs Menno Huys en Dr Jan Anne Annema van de TU Delft de zaken van de laatste 20 jaar eens op een rij gezet. Ze deden literatuuronderzoek naar het beleid van de laatste 20 jaar en interviewden ca 50 personen, dicht om het Schipholdossier. Menno Huys gaat hier binnenkort op promoveren.
Hun rapport is in het Engels verschenen als Transumo Transports Deelrapport 2 onder de titel "The politics of evidence based  policy-making".

In Nederlandse vertaling kunt u het rapport in de Bijlage vinden.

Transumo (TRANsition SUstainable MObility) is een Nederlands platform bestaande uit meer dan 150 bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Transumo wil bijdragen aan een transitie van het huidige inefficiënte mobiliteitssysteem naar een systeem dat bijdraagt aan versterking van de economische concurrentiepositie. Daarnaast geeft Transumo ook het milieu en de mens grote aandacht De onderzoeks- en kennisontwikkelingsactiviteiten zijn gestart in 2004.