Berichten omtrent fijnstof

 vr 12 dec 2014, 08:27

Ultrafijn stof Schiphol waarschijnlijk risico

SCHIPHOL - 

Het vliegverkeer op Schiphol is „een aanzienlijke bron“ van ultrafijn stof, die na langjarige blootstelling „waarschijnlijk nadelige effecten” heeft op de gezondheid van de omwonenden. Dat stellen deskundigen van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek van TNO.

Foto: ANP XTRA

TNO deed van maart tot mei metingen naar ultrafijn stof bij met name de Kaagbaan, waar veel vliegtuigen opstijgen. Daarbij bleek dat de hoeveelheden benedenwinds in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam twee tot drie keer hoger zijn dan normaal in de lucht. Ultrafijn stof bevat hele kleine stofdeeltjes en dringt daarom diep in de longen door.

'Minder vliegen'

Volgens TNO, GGD Amsterdam en de universiteit is nader onderzoek nodig naar de gezondheidsrisico's. Milieudefensie is stelliger over de gevolgen en gaat er vanuit dat de gemiddelde levensverwachting in de omgeving van de luchthaven daalt met vier maanden tot ruim een jaar.

Het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht stelt dat de risico's mogelijk vergelijkbaar zijn met wonen dicht langs de snelweg. Meer onderzoek is echter nodig om het verschil met gezondheidsrisico's van het nog kleinere ultra fijnstof bij een luchthaven weer te geven. „Om geen appels met peren te vergelijken”, aldus onderzoeker Menno Keuken van TNO.

Op Schiphol wordt ultrafijn stof vooral uitgestoten door vliegtuigen die opstijgen. De uitstoot is vijftig maal hoger dan van een dalend vliegtuig en honderd maal hoger dan van een taxiënd vliegtuig.

De onderzoekers, die in actie kwamen na soortgelijke bevindingen op de luchthaven van Los Angeles, schrijven dat het vervolgonderzoek kan uitmonden in adviezen om de uitstoot te verminderen. Het verlagen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof is daarbij een mogelijkheid.

Milieudefensie vindt minder vliegen ook een optie. „Van alle vluchten van Schiphol vindt 80 procent plaats binnen Europa en 40 procent van de bestemmingen is binnen twaalf uur over land te bereiken.” De organisatie noemt de onderzoekscijfers zorgwekkend en wil dat het nadere onderzoek er snel komt

 


 

Ma 09 dec 2013, 07:05

Fijnstof dodelijker dan gedacht

utrecht - 

Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties levensgevaarlijk. Tot ver onder de Europese norm van 25 microgram per kubieke meter is fijnstof dodelijker dan gedacht, blijkt uit Europees onderzoek dat werd gecoördineerd door de Universiteit Utrecht.

Foto: Ronald Bakker

Dat meldt Trouw. Het onderzoek van waar 13 Europese landen aan hebben meegewerkt, wordt maandag in het Britse medische tijdschrift The Lancet gepubliceerd. In 22 gebieden werden metingen gedaan en is de blootstelling aan luchtverontreiniging op de huisadressen van ruim 360.000 deelnemers in kaart te brengen.

Zo kon de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte worden geanalyseerd. Tot onder de 15 microgram per kubieke meter werden nadelige gezondheidseffecten geregistreerd. Een groot deel van de Europese bevolking woont in delen waar de uitstoot op die grens ligt.

 


Reactie Stichting SWAB

Stichting SWAB gaat hier werk van maken. Onze grootste energie gaat altijd uit naar Geluidhinder. Al jaren is fijn stof een probleem. Nu werd 3 jaar geleden te Californië en Los Angeles (VS ) , uit onderzoek vast gesteld, dat nu ultra fijnstof nog veel schadelijker is. In Nederland lopen we altijd achter. Hoogovens-Nu Tatasteel moet alles op milieugebied op orde hebben, en doet dat ook . Schiphol gedraagt zich als Staat in de Staat.

In de nieuwe ORS zullen we trachten dit op de agenda te krijgen. Prof. Lucas Reijnders vond in 2011 al: schandalig dat hier niets tegen gedaan wordt.

Het wordt tijd dat in ieder geval de Kerosinetax weer wordt ingevoerd. 

Resultaat Standpunt.nl

Stelling: Halveren vluchten Schiphol : 45 % mensen EENS,  55% Oneens

Stuitend zijn sommige reacties niet gehinderd door enige kennis van zaken: via standpunt.nl : Dan moeten die mensen elders gaan wonen... Steden als Amstelveen, Aalsmeer en A.dam B.veldert verplaatsen ? ?