'Cijfers Schiphol gemanipuleerd'

Amstelveens Weekblad woensdag 9 juni 2010

‘Cijfers Schiphol gemanipuleerd’

SCHIPHOL – Het Ministerie van Verkeer Waterstaat heeft de afgelopen twintig jaar cijfers over nadelige gevolgen van de groei van Schiphol niet eerlijk weergegeven. Onderzoekers werden onder druk gezet om uitkomsten aan te passen en ook is er sprake van manipulatie en het achterhouden en negeren van informatie.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van Menno Huys en Jan Anne Annema van de Technische Universiteit Delft. De twee lichtten de besluitvorming over Schiphol in de periode 1990-2009 door. Zij analyseerden de stapels onderzoeksrapporten en spraken met nauw bij de materie betrokken onderzoekers en ambtenaren. Uitgangspunt van hun studie was de vraag in hoeverre beleid is gebaseerd op wetenschappelijk bewijsmateriaal.

‘Beleidsmakers van Verkeer en Waterstaat hebben herhaaldelijk het aanleveren van relevante informatie voorkomen,’ schrijven de onderzoekers. ‘Tevens hebben zij het kader van het onderzoek beperkt, zijn er uitkomsten voorkómen of selectief herschreven, en zijn onderzoeksresultaten selectief gebruikt.’ Het rapport van de TU-onderzoekers bevat er vele voorbeelden van. Telkens beschouwden de beleidsmakers geluidhinder als minder belangrijk dan het groeistreven.

Veel aandacht geven de onderzoekers aan de kwestie van meten of berekenen van vliegtuiglawaai. Gemeten waarden geven bijvoorbeeld aan dat de werkelijke geluidsproductie van vliegtuigen aanzienlijk hoger is dan de berekende.