CU wil vliegtuiggeluid meten

Amstelveens Weekblad woensdag 9 juni 2010

CU wil vliegtuiggeluid meten

SCHIPHOL - De ChristenUnie vindt dat er op korte termijn een goedwerkend systeem voor geluidsmetingen moet komen rond Schiphol. CU-Kamerlid Ernst Cramer (zevende op de kandidatenlijst) en regiokandidaat Frank Visser (nummer 33) menen dat verkeersminister Eurlings aan de regio gedane beloften moet nakomen. Cramer heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.

,,Het vorige kabinet heeft al een geluidmeetsysteem toegezegd,” zegt Cramer. ,,Dit kan worden gebruikt om te controleren of de rekenmodellen die nu worden gebruikt voor het bepalen van de geluidsoverlast wel kloppen. Na vier jaar hebben we nog steeds hetzelfde gebrekkige en veel te dure systeem, dat bovendien niet onafhankelijk is, maar beheerd wordt door de sector zelf.”

De beide CU-kandidaten hebben veel vertrouwen in het reeds bestaande Luistervinksysteem. Dat hebben zij niet in het veel duurdere NOMOS-systeem, dat zowel het RIVM als TNO bestempelen als onbetrouwbaar. Het zou teveel lawaai uit andere bronnen meten en er zou een te hoge meetdrempel gelden, zodat alleen geluidspieken worden geregistreerd en niet de totale overlast. Ook levert het systeem geen resultaten waarmee de uitkomsten van rekenmodellen vergeleken kunnen worden. ,,Zo kun je dus geen zinnige conclusies trekken uit de metingen.”

In hun schriftelijke vragen willen de CU-ers onder meer weten of het klopt dat de regering geen geld meer beschikbaar wil stellen aan het RIVM voor onderzoek naar de mogelijkheden en betrouwbaarheid van metingen in combinatie met vliegtuiglawaai.