De heer Alders schoffeert de Tweede Kamer

In de bijlage onze reactie op de brief van de heer heer Alders aan de Staatssecretaris, mevrouw Mansveld.