Gebruik banenstelsel Schiphol 1987-2007

Gebruik banenstelsel Schiphol 1987-2007
 

Tabel 1: Gemiddeld aantal vliegtuigbewegingen per start en landingsbaan in de jaren 1987-1995 en in de jaren 2002-2006.

De gemiddelde groei van het luchtverkeer in de jaren 2002-2006 is geindexeerd t.o.v. van het gemiddelde over de jaren 1987-1995, waarbij het laatste gemiddelde op 100% is gesteld. (Bron: Jaarverslagen van de Commissie Geluidhinder Schiphol en na 2002 jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, waarin de door de luchthaven Schiphol verstrekte gegevens zijn verwerkt. Na 2003 zijn gegevens van Luchtverkeersleiding Nederland gebruikt.) 

 

Aalsmeer-

Baan

Buitenv.-

Baan

Kaag-

Baan

Zwanenb.-

Baan

Polder-Baan

Overige

Banen

Totaal

Gem.

1987-1995

 
20.778

 
35.391

 
99.513

 
75.843

 
0

 
27.818

 
259.554

Gem.

2002-2006

 
50.129

 
44.081

 
142.081

 
69.599

 
93.512

 
19431

 
418.813

Groei

Index %

 
241

 
125

 
143

 
91

 
-

 
69

 
161

 

Tabel 2: Aantal vliegtuigbewegingen per start en landingsbaan in 1990 naar het AMER (thematische bijlage 2 tabel 1 6e kolom); totaal aantal vliegbewegingen in 1990 uit CGS jaarverslag 1995. Gemiddeld aantal vliegbeweginging naar jaarverslagen en nieuwsbrieven van de CGS, CROS en Luchtverkeersleiding Nederland. Indexering zoals in tabel 1, waarbij hier 1990 op 100% is gesteld. 

 

Aalsmeer-

Baan

Buitenv.-

Baan

Kaag-

Baan

Zwanenb.-

Baan

Polder-Baan

Overige

Banen

Totaal

 
1990

 
14.201

 
32.483

 
106.028

 
78.062

 
0

 
4.338

 
235.113

Gem.

2002-2006

 
50.129

 
44.081

 
142.081

 
69.599

 
93.512

 
19.431

 
418.813

Groei

Index %

 
353

 
135

 
134

 
89

 
-

 
447

 
178

 

 

Tabel 3a: Het gemiddeld aantal starts per startbaan in de jaren 1998-2002 en in de jaren 2004-2006.

De groei van de gemiddelde aantal starts in het jaren 2004-2006 is geindexeerd t.o.v. het gemiddelde over de jaren 1998-2002, waarbij het laatste gemiddelde op 100% is gesteld. (Bron: Jaarverslagen van de Commissie Geluidhinder Schiphol en na 2002 de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, waarin de door de luchthaven Schiphol verstrekte gegevens zijn verwerkt. Na 2003 zijn gegevens van Luchtverkeersleiding Nederland gebruikt.) 
 
 

 

Aalsmeer-

Baan 18L

Buitenv.-

Baan 09

Kaag-

Baan 24

Zwanenb.-

Baan 36C

Polder-Baan 36L

Overige

Banen

Totaal

Gem.

1998-2002

 
30.417

 
29.458

 
87.868

 
53.850

 
0

 
6.670

 
208.443

Gem.

2004-2006

 
33.811

 
8.753

 
96.203

 
13.606

 
54.049

 
7.086

 
211.509

Groei

Index %

 
111

 
30

 
109

 
25

 
-

 
106

 
101

 

Tabel 3b: Het gemiddeld aantal landingen per landingsbaan in de jaren 1998-2002 en in de jaren 2004-2006.

De groei van he gemiddelde aantal landingen in het jaren 2004-2006 is geindexeerd t.o.v. het gemiddelde over de jaren 1998-2002, waarbij het laatste gemiddelde op 100% is gesteld. (Bron: Jaarverslagen van de Commissie Geluidhinder Schiphol en na 2002 de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, waarin de door de luchthaven Schiphol verstrekte gegevens zijn verwerkt. Na 2003 zijn gegevens van Luchtverkeersleiding Nederland gebruikt.) 
 
 

 

Aalsmeer-

Baan 36R

Buitenv.-

Baan 27

Kaag-

Baan 06

Zwanenb.-

Baan 18C

Polder-Baan 18R

Overige

Banen

Totaal

Gem.

1998-2002

 
19.645

 
42.492

 
51.385

 
82.167

 
0

 
12.940

 
208.629

Gem.

2004-2006

 
19.951

 
23.123

 
46.723

 
32.639

 
78.322

 
10.615

 
211.373

Groei

Index %

 
101

 
54

 
91

 
40

 
-

 
82

 
101

 

 

Tabel 4a: Het aantal starts per startbaan in het jaar 1990 en in de jaren 2004-2006.

De groei van het gemiddelde aantal starts in het jaren 2004-2006 is geindexeerd t.o.v. het aantal over de jaar 1990, waarbij het laatste op 100% is gesteld. (Bron: Jaarverslagen van de Commissie Geluidhinder Schiphol en na 2002 de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, waarin de door de luchthaven Schiphol verstrekte gegevens zijn verwerkt. Na 2003 zijn gegevens van Luchtverkeersleiding Nederland gebruikt.) 
 
 

 

Aalsmeer-

Baan 18L

Buitenv.-

Baan 09

Kaag-

Baan 24

Zwanenb.-

Baan 36C

Polder-Baan 36L

Overige

Banen

Totaal

 
1990

 
4.817

 
3.574

 
70.804

 
30.399

 
0

 
14.655

 
124.249

Gem.

2004-2006

 
33.811

 
8.753

 
96.203

 
13.606

 
54.049

 
7.086

 
211.509

Groei

Index %

 
702

 
245

 
136

 
45

 
-

 
48

 
170

 

Tabel 4b: Het aantal landingen per landingsbaan in het jaar 1990 en in het jaren 2004-2006.

De groei van het gemiddelde aantal landingen in het jaren 2004-2006 is geindexeerd t.o.v. het aantal over de jaar 1990, waarbij het laatste op 100% is gesteld. (Bron: Jaarverslagen van de Commissie Geluidhinder Schiphol en na 2002 de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, waarin de door de luchthaven Schiphol verstrekte gegevens zijn verwerkt. Na 2003 zijn gegevens van Luchtverkeersleiding Nederland gebruikt. 

 

Aalsmeer-

Baan 36R

Buitenv.-

Baan 27

Kaag-

Baan 06

Zwanenb.-

Baan 18C

Polder-Baan 18R

Overige

Banen

Totaal

 
1990

 
8.283

 
28.823

 
34.692

 
41.741

 
0

 
10.685

 
124.223

 
2004-2006

 
19.951

 
23.123

 
46.723

 
32.639

 
78.322

 
10.615

 
211.373

Groei

Index %

 
240

 
80

 
134

 
78

 
-

 
99

 
170

 

Tabel 5a: Starts (Bron: CGS, CROS jaarverslagen en nieuwsbrieven en Luchtverkeersleiding Nederland.) 

  Jaar

Aalsmeer-

Baan 18L

Buitenv.-

Baan 09

Kaag-

Baan 24

Zwanenb.-

Baan 36C

Polder-

Baan 36L

Overige

Banen

Totaal

1987

5.227

8.394

50.411

25.143

 

17.701

106.877

1988

11.028

8.731

52.850

22.205

 

17.463

112.276

1989

4.433

6.678

59.291

30.280

 

14.449

115.130

1990

4.817

3.574

70.804

30.399

 

14.655

124.249

1991

3.569

8.277

54.592

40.633

 

14.278

121.541

1992

7.886

10.643

62.951

38.263

 

14.629

135.729

1993

18.227

8.461

53.221

49.921

 

14.086

143.058

1994

15.966

11.799

65.980

42.898

 

11.705

149.848

1995

13.701

22.887

64.380

41.802

 

14.579

157.401

1996

19.940

28.249

54.835

54.835

 

8.308

166.168

1997

37.353

33.796

48.026

46.247

 

16.009

177.873

1998

31.418

25.527

88.362

45.163

 

5.891

196.361

1999

28.693

28.693

88.127

53.286

 

6.148

204.947

2000

41.091

25.053

95.159

47.580

 

6.488

216.271

2001

23.769

36.734

84.271

64.824

 

6.482

216.080

2002

27.113

31.283

83.423

58.396

 

8.343

208.558

2003

25.509

28.751

78.096

31.286

32.902

7.578

204.122

2004

35.343

7.246

92.007

13.883

51.691

6.433

206.603

2005

32.116

7.400

90.465

15.007

57.188

5.640

207.816

2006

27.975

11.614

106.138

11.929

53.268

9.184

220.108

2007

35.871

6.158

94.462

17.703

62.911

9.308

226.413

 

Tabel 5b: Landingen (Bron: CGS, CROS jaarverslagen en nieuwsbrieven en Luchtverkeersleiding Nederland.) 

Jaar

Aalsmeer-

Baan 36R

Buitenv.-

Baan 27

Kaag-

Baan 06

Zwanenb.-

Baan 18C

Polder-

Baan 18R

Overige

Banen

Totaal

1987

10.297

20.941

32.398

28.313

 

15.570

107.420

1988

14.345

27.441

22.392

33.054

 

15.030

112.263

1989

7.645

22.189

39.088

36.123

 

9.945

114.990

1990

8.283

28.823

34.692

41.741

 

10.685

124.223

1991

5.785

21.171

49.830

34.821

 

10.351

121.958

1992

7.629

26.506

45.178

44.793

 

12.814

136.919

1993

19.298

16.675

44.207

48.678

 

16.419

143.922

1994

12.728

24.433

43.026

53.950

 

15.631

149.864

1995

16.139

40.879

50.324

39.567

 

10.377

157.411

1996

14.373

30.344

51.105

51.105

 

12.776

159.703

1997

22.309

36.037

34.321

65.210

 

13.728

171.605

1998

15.709

45.162

43.199

80.507

 

11.781

196.358

1999

20.595

45.309

49.427

80.319

 

10.297

205.947

2000

17.297

45.405

45.405

95.134

 

12.973

216.213

2001

23.766

43.212

60.496

75.620

 

12.963

216.057

2002

20.856

33.370

58.397

79.354

 

16.685

208.562

2003

21.879

31.371

61.712

40.224

37.545

11.444

204.175

2004

20.047

22.479

45.880

32.847

76.734

8.420

206.407

2005

22.673

19.340

50.181

32.423

73.306

9.748

207.671

2006

17.132

27.550

44.108

32.647

84.927

13.678

220.042

2007

28.833

24.823

46.167

35.272

77.075

14.235

226.405