Informatie van professor Lucas Reijnders

Van professor Lucas Reijnders ontving de SWAB de volgende informatie:

Er is veel bekend over de determinanten van gezondheidsrisico’s verbonden met ultrafijn stof (nanodeeltjes) - zie de bijlage. Bij een goede karakterisering van de aan/afwezigheid van deze determinanten bij de Schiphol nanodeeltjes & meting van de aantallen van deze deeltjes (‘concentratie metingen’ ) moet snel een goede inschatting kunnen worden gemaakt van hun effect op de volksgezondheid.