Laatste stand van zaken op 24 december 2015

Amstelveen/Amsterdam, 24 december 2015

Beste SWAB donateurs/Leden/sympathisanten,

Stichting SWAB wenst u fijne en hopelijk wat rustige Kerst- en Oud en Nieuw viering en een zo Goed, Vreugdevol en Gezond mogelijk 2016!

Onze laatste Nieuwsbrief, oktober 2014, vindt u hieronder.  De laatste maanden vernam u niet veel van ons, u kunt er echter zeker van zijn, dat wij achter de schermen zeer actief waren en zijn richting gemeenten Amstelveen en Amsterdam. Evenzo richting Provincie Bestuur en Statenleden van Noord-Holland, alsook Leden/woordvoerders van de Tweede Kamer.

Het Wetgevingstraject is in aantocht, daarom ontvangt u onze nieuwe Nieuwsbrief daarna. Er dreigen toch weer donkere wolken.…   We kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat de nieuwe Staatssecretaris, Mevrouw Sharon Dijksma, de wet zonder de nodige reparaties zal laten passeren!

Hopelijk dienen nu voldoende politieke partijen sterke amendementen in, zodat dan zal moeten blijken of dat vermaledijde VVA-stelsel, zoals wij willen gewijzigd gaat worden! Daarom dus onze acties richting onze bestuurders Kamerleden, Wethouders en Raadsleden, om de druk op de ketel te houden en hen te houden aan hun kritiek geuit 23 januari van dit jaar tijdens het Tweede Kamer overleg over Schiphol.

We zijn verheugd dat het ons gelukt is, na veel inspanningen om tijdens de ORS (Omgevingsraad Schiphol) verkiezingen van 19 november 2014 zowel in het binnen, als in het buitengebied van de Buitenveldertbaan het grootste Platform te worden en te blijven.

Daarmee leverde de SWAB de twee Clustertrekkers. Voor het Binnengebied de heer drs. Marcel Dopp, en voor het Buitengebied de heer drs. Peter Hesp. Per januari 2015 ging de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) van start. Dit betekent niet dat we niet nog groter willen worden. Het blijft in deze taaie strijd van groot belang, dat we een degelijke positie blijven innemen. Ons ledental blijft dus van groot belang. Daarom is het (in tegenstelling tot het verleden) belangrijk om zoveel mogelijk individuele aanmeldingen te hebben. En nog steeds te mogen ontvangen. Hoe groter we zijn, hoe groter onze invloed kan zijn, ook voor de toekomst. De SWAB maakte al een aantal vergaderingen mee in de ORS. Er zijn wat ons betreft nog wel wat hobbels te nemen. Hopelijk mondt e.e.a. niet weer uit in oude wijn in nieuwe zakken…

Wij doen daarom een beroep op u om te kijken naar nieuwe leden in uw omgeving. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- Uw partner

- Meerderjarige (inwonende) kinderen

- Kennissen en buurtgenoten

Privacy van leden wordt gewaarborgd.

Zie ook onze bekende Folder.

Mogen wij op u blijven rekenen? Bij voorbaat onze dank! Mocht u donaties/giften overmaken, wilt u dan uw naam en (email) adres invullen, zodat wij u terug kunnen vinden?

Met vriendelijke groet en dank,

J.H. (Jan) Griese, Voorzitter Stichting SWAB

0297-582336 en jhgriese@ziggo.nl

PS-1: De Uitstoot Fijnstof is nog erger dan RIVM meldde. Prof. Lucas Reijnders (UVA) verweet RIVM gebrek aan kennis en het negeren van belangrijke beschikbare informatie.

PS-2: De nieuwe startprocedure staat wat ons betreft zeker nog ter discussie. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gesproken in de ORS. Overigens valt ons de gang van zaken in de ORS vooralsnog tegen, daar zal nog veel dienen te verbeteren om dit gremium enigermate democratisch te laten zijn.