Luid en duidelijk

Maart 2015: De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) kwam na 3 jaar in 2006 met haar Eindrapport met de conclusie:  “De overgang van het oude PKB stelsel 1995 (met 300 handhavingspunten) naar het  ‘Netelenbos stelsel’ (met 35 handhavingspunten)  was niet GELIJKWAARDIG. Wij adviseren, dat er 95 handhavingspunten bij dienen te komen in de Buitengebieden.”
Oud demissionair CDA minister Carla Peijs maakte de vlucht naar voren en gaf de heer Alders de opdracht tot vorming van zijn Alderstafel.  De 5 rapporten van de CDV verdwenen in een diepe lade, het beloofde Meetsysteem kwam er niet, noch de extra 95 handhavingspunten. In 2011 schreef Professor Guus Berkhout TU Delft (VVD) (de eerste CDV voorzitter, die wegens ruzie met oud minister Netelenbos opstapte): “Weer 7 jaar verloren en een stelsel zonder echt meten van geluid is bedrog”. (Uitleg: het kabinet stelde al in 2001/2002 dat er een nieuw Geluidmeetsysteem zou komen; in 2008 was er nog geen geluidmeetsysteem, dus 7 jaar later).
In 2008 kwam de heer Alders met zijn advies. Daarin stond dus NIETS OVER HET BELOOFDE MEETSYSTEEM maar met het voorstel VVA (Vliegen Volgens Afspraak), zonder handhavingspunten. CDV voorzitter Eversdijk schreef een afsluitend document – zie de bijlage.
Inmiddels zijn de voorbereidingen in gang gezet: Wetgevingstraject NNHS (Nieuw Normen en Handhavingsstelsel). Stichting SWAB (en koepel vereniging BLRS, 17 bewonersplatforms) zullen er alles aan doen om dit voorgenomen NNHS-stelsel  VVA (Vliegen Volgens Afspraak) gerepareerd te krijgen. Anders dreigt VVA te verworden tot: VOGELVRIJ VOOR ALTIJD.
Hopelijk houdt de nu kritische Kamermeerderheid haar rug recht.