Nieuwsbrief april 2012

Geachte Bewoners van de regio rond Schiphol, Donateurs, Leden, Sympathisanten,

Bij deze informeren wij u over een tweetal informatie avonden, die bevestigen dat het lobbywerk van SWAB vruchten afwerpt  Er gebeurde veel in het Schipholdossier.

Vooral de Buitenveldertbaan moest het ontgelden in 2011: 30 % meer vluchten dan in 2010 en 60 % meer in absolute zin t.o.v. de prognoses. Ook het 1e kwartaal 2012 kende veel meer vluchten. Dat gaat de verkeerde kant op !  De Buitenveldertbaan is de “minst preferente” baan in het nu draaiende experiment VVA (Vliegen Volgens Afspraak).  SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert) is fel tegenstander van dit systeem. De nog resterende 35 handhavingpunten zullen verdwijnen en daarmee de rechtsbescherming van de burgers.  Groot nadeel is ook, dat er op o.m. de Buitenveldertbaan tussentijds gedurende het jaar niet meer zal worden bijgestuurd:  Eenmaal gevlogen vluchten, (bijvoorbeeld wegens slecht weer of baanreparaties elders) worden later in het jaar niet meer gecompenseerd. De 1e evaluatie na een jaar VVA vond eind maart jl. plaats. Daarin meldt de heer Alders, dat de Alderstafel (regio-overlegplatform) besloten heeft ook het 2e experimentele jaar in te gaan. Er is wel besloten tot een diepgaand onderzoek naar het grote aantal vluchten in 2011 op de B.baan. Een goede zaak, waarvoor wij ook steeds hebben gepleit, want we begrijpen het niet. De LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) moet toch weten waarom, mag je hopen?

Ons inziens zijn de oorzaken: 1) Het huidige experimentele VVA stelsel, 2) de B.baan werd zelfs bij erg mooi weer gebruikt, 3) men trachtte het experiment Parallel starten (Zwanenburg/Polderbaan) te doen slagen en men leidde veel vluchten van de Zwanenburgbaan naar de B.baan.

De 1e Informatiebijeenkomst is dinsdagavond 24 April a.s. voor inwoners van BUITENVELDERT en AMSTELVEEN.  Locatie: CSB,  Christelijk Lyceum Buitenveldert, De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam. Tijd 20:30 uur (inloop vanaf 20:00).

Specifiek gaat het hier over de Buitenveldertbaan. Organisator is de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol), aanleiding: klachten van verontruste burgers van Amstelveen en Buitenveldert, ook via de SWAB geventileerd. De belangrijkste spelers in de discussie, Hans Alders en Paul Riemens, voorzitter raad van bestuur LVNL, geven een presentatie. Het programma eindigt rond 22:00 uur Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor inwoners van Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert, Amsterdam-Zuidoost en Ouder-Amstel. Eventueel aanmelden via: Info@Alderstafel.nl.

De 2e Informatiebijeenkomst iswoensdagavond 25 april a.s.voor inwoners vanAALSMEER, AMSTELVEEN, UITHOORN. Locatie: Crown Business Studio’s, Van Cleefkade 15, 1431 BA  Aalsmeer (Complex Joop van den Ende). Tijd 19:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur).

Deze avond over het nieuwe normen- en handhavingstelsel VVA wordt georganiseerd door gemeente Aalsmeer. Wethouder Eurich:  “We hebben de heer Alders uitgenodigd om aan onze inwoners uit te leggen wat het nieuwe stelsel betekent voor Aalsmeer en omstreken.” Ook hier geven de heren Alders en Riemens presentaties over het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel en het baangebruik. De avond begint met een drietal presentaties. Als eerste zal de heer Alders namens de Alderstafel het woord voeren. Daarna geeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een toelichting. Tenslotte presenteren de CROS*)-bewonersvertegenwoordigers van de drie gemeenten hun visie.

Na de pauze is er een interactief gedeelte met volop de gelegenheid voor bewoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn om vragen te stellen en hun zorgen te uiten.  Wij hopen dat u daarvan gebruik zult maken en aanwezig wilt zijn. SWAB zal zich ook hier laten horen, maar uw aanwezigheid wordt ook hier zeer op prijs gesteld. Er staat veel op het spel !  Eventueel aanmelden via info@Alderstafel.nl.

De SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert) zal op beide avonden aanwezig zijn. Daar kunt u op rekenen. Maar u dus ook, hopen wij.

De SWAB reactie op de beantwoording van BenW  op de goede schriftelijke vragen van D-66/Groen links leest u zeer binnenkort op onze website: www.SWAB.nu.

Namens de SWAB Kerngroep (Gijs de Jong, Michael van Os, Jan Schavemaker, Michael Turel, drs Jeanet de Boer, Rob van den Broek, Raul Wiessing, Astrid de Deugd, Tjakke Schuringa).


Vriendelijke groet, drs Jan Griese, voorzitter

Tel: 0297-582336

email: jhgriese@ziggo.nl


Nadere uitleg: Nieuw Normen- en Handhavingstelsel
Eind augustus 2010 werden de partijen aan de Alderstafel, waaraan vertegenwoordigers van bewoners, bestuurders en de luchtvaartsector deelnemen, het eens over de start van een tweejarig experiment met een Nieuw Normen- en Handhavingstelsel. Het experiment met het nieuwe stelsel, dat op 1 november 2010 van start ging, gaat uit van het zogeheten ‘geluidsprefentieel’ baangebruik, waarbij bij voorkeur de minst overlastgevende banen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet. De gemeente Aalsmeer is er nog niet van overtuigd dat dit nieuwe stelsel dezelfde bescherming tegen geluidshinder biedt aan haar burgers als het vorige stelsel. Bij de start van het experiment met het nieuwe stelsel is door Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel, toegezegd dat hij na het eerste jaar experimenteren naar Aalsmeer zou komen voor een bewonersavond. Alders zal op 25 april uitleg geven over de wijzigingen rond Schiphol en de voorlopige balans opmaken.

Stel uw vraag!


Verdere Info :

www.aalsmeer.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2012/April/Voorzitter_Alderstafel_in_gesprek_met_bewoners_over_Schiphol

*) CROS is de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol waarin bestuurders, bewoners-vertegenwoordigers en luchtvaartsector zitting hebben.