Nieuwsbrief maart 2012

8 Maart 2012

 

Geachte Donateurs en Sympathisanten/leden.

 

U heeft even op ons moeten wachten, sinds onze laatste brief van september 2011 - omdat we met verschillende partijen om de tafel zaten - maar hier is dan uw nieuwe nieuwsbrief! En er is in het Schipholdossier nogal wat te melden:

 

1) De SWAB werd een stichting. Dit om onze rechtspositie te verstevigen.

 

2) Totaal werd er in 2011 maar liefst 30 % meer dan in 2010 gevlogen op de Buitenveldertbaan (en 60 % meer dan de prognoses). Dat zette zich het 1e kwartaal van 2012 voort: Weer 15 % meer dan in 2011.

 

3) De SWAB/BLRS (BLRS is onze koepelorganisatie waar SWAB deel van uitmaakt, samen met nog 15 Platforms) maakte een analyse van het preferente baangebruik zoals dat dient te worden afgehandeld volgens het nieuwe VVA-stelsel (Vliegen Volgens Afspraak). Wij moesten concluderen, dat er in 2011 liefst 40 % van de tijd ten onrechte een 2e start of landingsbaan werd ingezet. In het 1e kwartaal 2012 werd dat zelfs 49 %!) De Buitenveldertbaan, de minst preferente baan, werd o.i veel te vaak ingezet. Ondanks aantoonbaar goede weers/wind-omstandigheden op de (voormalige?) 'stormbaan.' Zie ook Ad 12). Die onterechte toename geldt uiteraard ook de Aalsmeerbaan, die overlast bezorgt in Amstelveen, Bovenkerk en Westdijk.

 

4) De Samenwerking met het WOCB-(Wijk OntmoetingsCentrum Buitenveldert) is weer hersteld. Dat betekent regulier overleg, informatie uitwisselen en, belangrijk, het WOCB kunnen inschakelen voor de promotie van SWAB en bekendmaking van de activiteiten.

 

5) Informeel weten we wat er o.a. tijdens de laatste Alderstafel (regionaal overlegorgaan o.l.v. oud commissaris v/d koningin Hans Alders) gebeurde: Bestuurders en bewoners namen geen genoegen met de uitleg van de sector over het buitenproportionele gebruik van de Buitenveldertbaan. Bovendien liet de sector weten dat het zgn CDA-vliegen (= stillere glijvluchtmethode) niet kan worden uitgevoerd. Ook onze baananalyse werd aan de heer Alders overhandigd. Alders zit o.i. dus nu in een erg lastig parket.

 

6) De SWAB voerde diverse gesprekken met o.a. burgemeester Van Zanen, wethouder Groot en een aantal politieke partijen. Er werden door D-66/GroenLinks schriftelijke vragen gesteld, mede op basis van informatie aangedragen door SWAB. Zie ook Ad 3).

Ook vond in november 2011 ons periodieke gesprek met de heer Hans Alders plaats. Het eerstevolgende gesprek zal 20 maart as. plaatsvinden. Hopelijk heeft de heer Alders dan goed nieuws voor ons. Zo niet, dan zullen we als SWAB/BLRS andere wegen moeten gaan bewandelen zoals zeker een brief aan de Tweede Kamer en mogelijk media-contacten.


7) Het 'Vueling-incident' op de Buitenveldertbaan begin maart. De SWAB waakt niet alleen over lawaai en de uitstoot van gevaarlijke stoffen (fijnstof), ook vliegveiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst. Gevraagd naar een reactie op het Spaanse Vuelingtoestel, dat na technische problemen met volle tanks (!) moest terugkeren naar Schiphol eerder deze maand, en daarvoor verrassend de Buitenveldertbaan gebruikte, reageert SWAB-voorzitter Jan Griese: ''Onacceptabel om daarvoor een baan in zo'n dichtbewoond gebied te gebruiken. En weer een bewijs dat men nog niets van de Bijlmerramp heeft geleerd. Ook tegen dit soort zaken komen wij natuurlijk in actie.''

8) De SWAB blijft het goed goed in de media, en dat moet natuurlijk ook, gezien onze doelstellingen, waarbij publiciteit van levensbelang is. 'Vliegtuiglawaai Schiphol beperken' kopte een fors artikel in het Amstelveens Weekblad op 2 november 2011. Op basis interview wethouder Jan-Willem Groot van Amstelveen (Economie, Milieu) en SWAB-voorzitter Jan Griese. Digitaal kopie te betrekken bij SWAB.

 

9) Oproep! De site www.SWAB.nu moet hoognodig gemoderniseerd worden. Iemand -mag een lid zijn, hoeft niet- die dat goed voor ons kan doen? Liefst om niet, voor het goede doel? Desnoods voor een vriendenprijsje? Of heeft u misschien een tip in dat verband, iemand die we kunnen contacten daarover? Laat ons weten, graag.

 

10) Meetpunt Bolestein/Buitenveldert: opheffing dreigt. Er bereikte ons een verontrustend bericht: Luistervinkmeetpunt Bolestein Buitenveldert zou door de Stadsdeelraad worden opgeheven. Dat lijkt ons juist in deze tijd zeer onwenselijk. Er is actie gaande via de wethouder van de Deelraad om dit meetpunt vooralsnog te behouden. Zie ook Ad 4)

 

11) BAS en de start- en landingscondities voor de Buitenveldertbaan (09-27). We vroegen info- en klachtencentrum BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol), een initiatief van Luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), naar de condities voor startend en landend verkeer. Zie voor antwoord Ad 2). Nuttig in dit verband: http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Schiphol/4058290

 

12) Update wat betreft het aantal leden van SWAB op dit moment. Het aantal leden/donateurs bedroeg per 1 maart j.l. rond 150, exclusief 20 nieuwkomers na de recente flyer-verspreiding. De verdeling Amstelveen/Buitenveldert is nu 60%-40%. Met de aantekening dat het Buitenveldertse aantal leden 15 huurders/eigenarenverenigingen omvat, goed voor 3000 burgers. Anders geteld kun je ook spreken van in totaal circa 3150 SWAB-leden. En er komen nog dagelijks aanmeldingen binnen.

 

Ad 1) Veel meer vluchten via de Buitenveldertbaan: Per telefoon en per mail bereikten ons van talloze burgers verontruste berichten. Ook traden enkele bewoners toe tot onze kerngroep. Deze bestaat thans uit 5 bewoners uit Amstelveen en 5 uit Buitenveldert. Een aantal uwer maakten ook een donatie over. Hartelijk dank! Deze donaties waren uiterst welkom omdat helaas de subsidie van de Deelraad Amsterdam Buitenveldert wegviel.


Ad 2)De Buitenveldertbaan: wanneer starten en landen, volgens BAS. Bij de volgende condities:
 •Bij een windrichting uit voornamelijk oostelijke of westelijke richting in combinatie met een windkracht van circa 4 beaufort (ongeveer 15 knopen) of meer en uitschieters (vlagen) hoger dan 4 beaufort. Hierdoor is het naderen van of starten vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk;
•Bij zichtcondities (horizontaal) van minder dan vijf kilometer en  wolkenbasis (verticaal) lager dan 1000 voet. Hierdoor is het parallel naderen van of parallel starten vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk;
•Als de wind van zuid naar noord draait en vice versa en er een wisseling van start- en landingsbanen plaatsvindt. In de periode dat de wind westelijk of oostelijk is, wordt dan de Buitenveldertbaan ingezet;
•Bij onderhoud aan één van de andere banen op Schiphol;
•Tijdens buien in de omgeving van de luchthaven. Dan zijn er vaak windvlagen, wat kan resulteren in het gebruik van de Buitenveldertbaan, omdat deze wat zijwind betreft beter ligt;
•Tijdens winters weer (sneeuw en/of ijzel) kan de Buitenveldertbaan (09-27) ingezet worden. In dat geval wordt de Polderbaan vaak buiten gebruik gesteld en in plaats daarvan de Buitenveldertbaan of andere banen gebruikt.
Tenslotte een BAS-zinnetje waarmee je alle kanten op kunt: ''Deze opsomming is niet uitputtend. Er kunnen nog andere factoren zijn die het voor een veilige afhandeling van het verkeer nodig kunnen maken om de Buitenveldertbaan te gebruiken.'' Helaas laat een aantal bewoners weten: "Ik bel niet meer, het helpt toch niet." Dus dringt SWAB aan op een veranderde houding bij BAS (020-6015555). (N.B:  Vz Griese: dit ziet er geheel anders uit , dan we gewend waren. Moet dus nog onderzocht worden…..)

Ad 3) Overleg met gemeente Amstelveen resulteerde in het feit dat de Luistervink-rapportages 2009 en 2010 dezer dagen gepubliceerd zullen worden op de gemeentelijke website (www.amstelveen.nl). De meetrapportage Luistervink 2011 volgt daarna. Hierover gaan wij binnenkort in overleg met Amstelveen waarbij de deskundige van Luistervink ook aanwezig zal zijn. Er spelen opvallende zaken. Het is mogelijk dat een in 2011 gebouwd 10 verdiepingen tellend gebouw, vlak naast het meetstation, de metingen heeft beïnvloed. De metingen geven namelijk nauwelijks een verhoging te zien t.o.v. 2010 terwijl er 30 % meer vliegverkeer plaatsvond op de Buitenveldertbaan.

 

Ad 4) Meten van Geluid

Al langere tijd zit ons dwars dat geluid formeel door het rijk niet wordt gemeten. Er wordt nog steeds alleen geluid berekend. Sinds 2006 laten RIVM en TNO al weten dat metingen ook bij de handhaving ingezet kunnen worden. De SWAB stelt zich op het standpunt: meten dient in ieder geval ingezet te worden ter validering van de berekeningen. (Dus ook deel van de handhaving. Zeker nu de laatste 6 jaar het Luistervinkmeetsysteem nog geavanceerder werd! RIVM en TNO beoordeelden Luistervink-metingen als superieur aan het Nomos meetsysteem van Schiphol dat ook nog eens niet onafhankelijk is. Daarover is nu aan de Alderstafel eindelijk een discussie gaande waarvan het resultaat zeer binnenkort wordt verwacht.

 

 

Tot slot : Mocht u nog vragen hebben, laat u ons deze dan weten via ons mailadres: jhgriese@ziggo.nl of via tel nr  0297-582336.

 

 Ook kunt u informatie lezen op onze website: www.swab.nu

 

Onze website is aan vernieuwing toe. Mocht u zelf deskundig zijn op ICT-gebied en/of design, of iemand weten die onze website zou kunnen moderniseren, laat u ons dit dan weten svp !

 

Binnenkort zal in ieder geval nieuwe informatie op de website verschijnen.

 

Met vriendelijke groet

Mede namens Stichting SWAB ,Kerngroep

 

Drs Jan Griese