Persbericht BLRS 1 oktober

PERSBERICHT                                                        Castricum, 1 oktober 2009

 

Schiphol ensceneert een situatie om een nieuw Normen en Handhaving-stelsel “salonfähig” te maken.

Schiphol beweerde recentelijk dat bizarre milieuregels rondom Schiphol de komende maand vele tienduizenden omwonenden juist extra vliegtuigoverlast zullen bezorgen. In werkelijk-heid heeft Schiphol er zelf voor gezorgd dat de drukbezette Kaagbaan deze maand niet gebruikt zal mogen worden maar gebruik zal moeten maken van de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan met als gevolg een verplaatsing van de geluids-hinder.

Deze ontwikkeling kan voor Schiphol geen verrassing zijn. Schiphol weet dat men in het gebruiksjaar 2009 geen overschrijdingen van geluidsnormen mag veroorzaken zoals die in 2008 helaas wel hebben plaatsgevonden als gevolg van teveel starts vanaf de Kaagbaan in zuidoostelijke richting. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft Schiphol daarop aangesproken en duidelijke afspraken gemaakt. Schiphol heeft zich hier niet aangehouden uit vermeend mededogen met de omwonenden van elders. De werkelijkheid is dat Schiphol gewoon door wil gaan met het onrechtmatig gebruiken van de Kaagbaan, terwijl er 3 andere oplossingen zijn (Zie onder). Schiphol wekt nu de indruk dat “milieuregels” (voor het aan de bewoners garanderen van een maximale lokale geluidshinder en lokale rechtsbescherming) nu de oorzaak zijn voor extra geluidshinder elders.

Milieuregels zijn in de ogen van Schiphol slechts hinderlijk en zouden afgeschaft moeten worden. En daar werkt Schiphol nu aan. Het acceptabel maken van een nieuw Handhaving-stelsel waar milieuregels ter bescherming van de lokale bescherming/rechtszekerheid m.b.t. geluidshinder ontbreken, waar geen handhaving met sancties zal kunnen plaatsvinden en waarbij naar eigen inzicht gebruik kan worden gemaakt van alle start/landingsbanen teneinde het vliegverkeer zo efficiënt als mogelijk maximaal te kunnen afhandelen. Lokale rechts-bescherming/zekerheid van de bewoners past daarbij niet en heeft voor Schiphol geen prioriteit.

Er zijn wel degelijk 3 andere wettelijke mogelijkheden:

1) voor elk handhavingspunt geldt dat bij afwijkend weer tot 1 db(A) extra ruimte bovenop de grenswaarde beschikbaar is als dat punt vanwege afwijkend weer extra is belast. Probleem direct opgelost.

2) het ontwerp LVB2009 dat tot 14 oktober in de inspraak zit, biedt extra ruimte in de twee bedreigde punten. Iedereen kan weten dat in 2008 anticiperend werd gehandhaafd op het ontwerp LVB2008; dat was positief voor de sector. Dit kan ook nu worden toegepast. Anticiperend handhaven op het ontwerp LVB2009; dat is positief voor de omgeving. Probleem ook opgelost.

3) binnen de wet- en regelgeving in Nederland is het beginsel van gedogen algemeen aanvaard, als het bestuur er maar netjes een appellabel (gedoog)besluit over neemt. De regel is: handhaven, tenzij handhaven niet redelijk is omdat de situatie als gevolg daarvan verslechtert. Dat is hier overduidelijk het geval. Probleem weer, en ten derde male, opgelost.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de sector drie verantwoorde oplossingen om de omgeving te ontzien willens en wetens laat liggen en dan ook nog roept ’dat we helaas niet anders kunnen’. De sector grijpt deze situatie duidelijk aan om - in een zwart/wit wereld: het huidige stelsel is niet helemaal goed, dus is het helemaal fout - het door het Aldersadvies voorgestelde nieuwe Handhavingstelsel nog eens extra te promoten.

Duidelijk wordt dat sector wel oog heeft voor het eigen belang en de bewoners in de regio Schiphol slechts ervaart als een vervelend obstakel.

Informatie bij:

E. von der Meer Voorzitter BLRS    (0251-652906 /0651392643)

Drs. J. Griese     Bestuurslid BLRS   (0297-582336)