Provincies en gemeenten eisen naleving Aldersakkoord

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol mag niet vaker dan zestig keer per dag vier banen tegelijkertijd inzetten voor starts en landingen. ,,Het Aldersakkoord moeten we niet openbreken. Het zal niet makkelijk zijn, maar er moeten gewoon technische oplossingen komen'', eist gedeputeerde Tjeerd Talsma namens de drie provincies en 43 gemeenten rond de luchthaven. 


Bewoners vrezen ongebreidelde inzet vierde baan
Woensdag is een extra overleg van de Alderstafel. Schiphol wil in de spitsuren vaker vier banen tegelijkertijd gebruiken. Het lukt namelijk niet om het aantal starts en landingen per baan te verhogen. Daardoor dreigen bij groei van de luchtvaart vaker vertragingen.

Ook bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik is tegen verruiming van de regels, maar andere bewoners zijn bang voor een knieval van hem. ,,Waarom nog de Alderstafel, terwijl de nieuwe Omgevingsraad Schiphol op 1 januari van start zou gaan. Die is uitgesteld tot 29 januari, zodat de oude bewonersvertegenwoordigers nog een besluit over die vierde baan nemen. Als nieuwe vertegenwoordigers worden we dan geconfronteerd met een voldongen feit is'', vreest Rob Lutgerhorst uit Aalsmeer.

Paard van Troje
De Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol, met 18 bewonersgroepen, ziet hierin opzet. ,,De partijen aan de Alderstafel wilden graag met Van Ojik een deal sluiten in plaats van met nieuwe, wellicht kritischer bewoners. Het is de zoveelste truc van Alders. Wanneer je nu toestaat dat de vierde baan vaker mag worden gebruikt, zet je de deur open voor een volgende verruiming. Het is het binnenhalen van het Paard van Troje'', vreest Erwin von der Meer.

Ook Lutgerhorst is daarvoor bang. ,,De overlast in Aalsmeer is al fors toegenomen. Schiphol is van groot belang voor de economie, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefomgeving. Schiphol moet gewoon snel Lelystad ontwikkelen zodat vakantievluchten daarheen kunnen.''

Charters
KLM kaartte onlangs al het probleem van de vele charters uit Turkije en Zuid-Europa aan. ,,Die komen in de zomermaanden net rond de grootste piek van negen uur in de ochtend binnen. Willen we kunnen groeien, dan moeten die charters naar een ander tijdstip of Lelystad.''

Bij de Omgevingsraad ontkent de woordvoerster dat er sprake is van een truc. Ook Kees van Ojik ziet dat niet zo. ,,Eigenlijk had de Alderstafel in december dit dossier moeten afronden, maar dat overleg kan nu pas plaatsvinden. Mochten we er woensdag niet uitkomen, dan gaat het wel naar de omgevingsraad, al is dat zeer onwenselijk. Dan moeten allemaal nieuwe bewoners de klus van zes jaar afronden. Ik ga er vanuit dat we een compromis vinden.''


Reacties op dit bericht

13 jan 2015 om 15:09:56

Geplaatst door Erwin von der Meer vz PVRC

Een uiterst merkwaardige uitspraak "Ik ga er vanuit dat we een compromis vinden". Bij het sluiten van het Alderstafel akkoord moesten alle betrokken partijen (Schiphol, Luchtverkeersleiding, KLM, Provincie, Gemeenten en bewoners) instemmen met het gehele akkoord als zodanig en zou men bij de verdere uitwerking niet mogen terugvallen in de discussie teneinde zaken toch nog naar zijn hand te kunnen zetten. Dat gold voor alle partijen. Nu wil Schiphol zich wel aan deze afspraak houden maar tegelijkertijd het afgesproken 2x1 baangebruik veranderen en daarover wordt 14 januari gesproken. Eigenlijk valt er niets te bespreken want alle partijen zouden zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Op zijn minst zouden de bewoners (lees van Oijk) dit gewoon zo kunnen stellen en ook eisen. Maar wat zegt van Oijk? "Ik ga er vanuit dat we een compromis kunnen vinden". Hoezo een compromis? Afspraak is afspraak. Een compromis betekent altijd een verslechtering voor de bewoners en waarom zou van Oijk daarin mee willen gaan? Je rug recht houden is niet een ieder gegeven en van Oijk heeft bewezen dit niet goed te kunnen. Wie heeft ingestemd met het afschaffen van de handhavingspunten (wegvallen lokale rechtsbescherming/zekerheid)? Wie heeft ingestemd met de nieuwe vorm van starten (door KLM voorgesteld) waardoor gebieden verder gelegen van Schiphol ineens veel geluidsoverlast krijgen die men voorheen niet gewend was? Wie heeft de gemaakte afspraak van CDA landen op de Polderbaan laten lopen? Juist dat was van Oijk en nu wil hij weer een compromis sluiten. Schande!!!!


13 jan 2015 om 17:54:26

Geplaatst door Jan Griese

Secr BLRS en Vz St SWAB , Jan Griese: Ik voeg daar nog aan toe: Wie gaf in 2007 op eigenhoutje 2 dBA Buitenveldertbaan h. havingspunten 20 en21 versoepeling namens de Bewoners cadeau? (Dat jaar dreigde er een overschrijding bij de Buitenv. baan van 0,7 dBA van de grenswaarde.) Terwijl die zelfde bewoners met het kabinet hadden afgesproken: Max 0,7. Dat WAS de concessie van Bewoners , zodat de B.baan niet de laatste maand dicht hoefde. De Inspectie had al gewaarschuwd, dat dat evt. de consequentie zou zijn! Het Kabinet zou daar op handhaven! Wie liet gelijktijdig , maar zonder dat bewoners op de hoogte waren zijn eigen handhavingspunt 17 Zwanenburg scherper stellen, en h.havingspunt 18 Badhoevedorp en A.dam West ook met 2 dBA versoepelen. Wie regelde dat de route starts Zwanenburgbaan 550 m oostwaarts verplaatst werd? De laatste 10 jaar is er 1 gebied qua hinder slechts beter van geworden: Zwanenburg.
Van Ojik houdt helemaal niet van raadplegingen van zijn achterban, de IJdeltuit , dat noemt men Zonnekoning gedrag.. Zo iemand hoort ook niet thuis in de Omgevingsraad Schiphol. Onbetrouwbaar. Die kunnen we missen als kiespijn.