Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid slaat in als een bom

BEWONERSREACTIE RAPPORT ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID

–     Uiteraard staat voor bewoners veiligheid voorop. Wij zijn daarbij verheugd dat de OVV ook aandacht vraagt voor de veiligheid van omwonenden (externe veiligheid). De conclusie van de OVV is daarover glashelder: 'Door beleid en regelgeving voor omgevingsveiligheid te maken, wekt de overheid de verwachting dat omwonenden afdoende tegen het risico van vliegtuigongevallen worden beschermd. Dit wordt echter niet waargemaakt ' (pagina 136).

–     Het niet afdoende beschermen van bewoners tegen vliegtuigongevallen blijkt onder meer uit de constatering van de OVV dat het toegestane risico van woningen tot een factor 10 hoger is dan toegestaan voor andere bedrijfstakken (pagina 88).

–     De OVV constateert risico's door zogenaamd convergerend baangebruik. Daarom pleiten bewoners om het probleem van de luchtverkeersleiding met parallel starten bij verminderd zicht (weerstand op de werkvloer met nieuwe werkwijze) met spoed op te pakken. Het alternatief is namelijk vaak convergerend baangebruik met een hoger veiligheidsrisico.

–     Jammer is dat de OVV het conceptrapport niet heeft voorgelegd aan bewoners zoals wel gedaan is bij andere partijen. Met betrekking tot de discussie over het toepassen van de Rinnooy Kan norm stelt de OVV namelijk dat bewoners pleiten voor het niet anticiperen op het bereiken van de norm. Het bewonersvoorstel gaat echter wel uit van anticiperen en is bovendien beter voor de externe veiligheid.

–     De OVV pleit voor een nieuw operationeel concept met minder baanwissels. Bewoners maken daarbij de kanttekening dat dit kan leiden tot het vaker vliegen over dichtbevolkte gebieden waardoor de externe veiligheid verder achteruit gaat. Ook kan dit leiden tot meer geluidsoverlast en hogere gezondheidsrisico's. Verder is het de vraag of dit bij het huidige volume van Schiphol wel mogelijk is binnen de wettelijk criteria voor de geluidsbelasting (gelijkwaardigheidscriteria).

–     Mede gezien het bovenstaande punt pleit de raad dan ook terecht voor een 'fundamentele discussie' over 'de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol'. Verder doorgroeien op Schiphol is volgens bewoners een doodlopende weg. De 'Hub ambitie' is niet vol te houden met een verouderd banenstelsel in een dichtbevolkte regio. Alternatieven zoals (gedeeltelijke) uitplaatsing naar de Markerwaard of de Noordzee dienen met spoed ontwikkeld te worden.