Rechtszaak 25 augustus 2015 Haarlem

HAARLEMS DAGBLAD, 25 augustus 2015

door Frans van den Berg

Vliegtuigen moeten sinds anderhalf jaar een andere stijgprocedure volgen. ,,Dat levert niet minder, maar juist meer herrie op voor bewoners. Dat bij een dergelijk belangrijk besluit geen inspraak mogelijk is, is de zoveelste truc van Schiphol om toch meer vluchten mogelijk te maken'', concludeerde Jan Griese namens bewoners uit Amstelveen en Buitenveldert.

Samen met andere bewonersgroepen stond hij op 25 augustus bij de bestuursrechter in Haarlem. De bewoners hadden bij het ministerie van infrastructuur en milieu bezwaar aangetekend. ,,Maar het is een tijdelijke vrijstelling en daar is helemaal geen bezwaar tegen mogelijk. Dat was een foutje in de advertentie in de Staatscourant'', gaf de vertegenwoordigster van het ministerie toe. ,,We zijn namelijk nu eerst de meetgegevens aan het bestuderen en uit de evaluatie moet blijken of de nieuwe startprocedure zinnig is. Dan volgt er nog een officiële procedure.''

De zitting werd vooral een rondje juridische haarkloverij, waarbij door de rechters werd geconstateerd dat er in feite geen vrijstelling is, maar dat de instructies voor de piloten al zijn veranderd.

Voorheen moesten piloten na de start zo snel mogelijk klimmen. Maar dat kost relatief veel kerosine. Op initiatief van KLM wordt nu veel langer op een bepaalde hoogte gevlogen, zodat het toestel meer snelheid kan maken en pas enkele kilometers verderop gaat klimmen naar kruishoogte. ,,Dat is zelfs de voorgeschreven procedure voor alle maatschappijen geworden. Alleen in bijzondere omstandigheden mag daarvan worden afgeweken'', ontdekte de rechter.

Over het effect van de maatregel verschillen de bewonersgroepen en het ministerie van mening. ,,Het bespaart niet alleen brandstof, het levert ook minder herrie op. Waar we nu over praten is of dit verplicht wordt voor alle maatschappijen of dat piloten nog mogen kiezen'', gaf het ministerie als tussenstand.

Meer herrie. ,,Maar uit de gegevens van de meetposten blijkt dat overal de herrie juist is toegenomen, al zal Schiphol dat natuurlijk weerleggen'', vreest Spaarndammer Arjan van de Griend. ,,Iedereen begrijpt toch dat wanneer een vliegtuig laag overkomt dat meer herrie geeft dan een toestel dat hoger vliegt. Maar ook de uitstoot is veel groter, net als de kans op een botsing met ganzen.''

Bij minder (gemeten) geluidsoverlast ontstaat voor Schiphol de milieuruimte om meer vluchten toe te staan.

Maar inhoudelijk werd de zaak verder niet besproken. De rechtbank moet eerst binnen zes weken beslissen of de bewoners wel bezwaar kunnen maken tegen een tijdelijke regeling.