Schiphol mag minder groeien

Voorzitter Jan Griese van stichting SWAB: “Dit is beslist een groot nadeel voor de Bewoners. Die 510.000  vluchten kon de Luchtvaartsector toch niet halen, vanwege de Gelijkwaardigheids criteria. En op jaarbasis er 2000 vluchten erbij  in de toch al zeer drukke piekperiode betekent, dat er nauwelijks nog perioden van rust zullen zijn. Het is zoals de Eerste  Kamer al in 2004 opmerkte in een brief aan het kabinet:  U heeft geen lange termijnvisie en men hoeft geen Nostradamus te zijn, om te zien, dat dit fout gaat."

SCHIPHOL - Schiphol moet de groeiplannen bijstellen. De luchthaven mag tot 2020 niet doorgroeien naar 510.000 vluchten maar slechts 500.000. ,,Dat is echt een stap terug. Verdere groei is daarna alleen mogelijk wanneer door stillere toestellen en andere aanvliegroutes de geluidsoverlast voor de regio wordt verminderd'', reageert de Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma.

Volgens het Aldersakkoord uit 2008 mag Schiphol tot 2020 selectief doorgroeien naar 510.000 starts en landingen. Daarbij vervullen Eindhoven en Lelystad een overloopfunctie (samen 70.000 vluchten).

Het afgelopen jaar groeide Schiphol voor het eerst sinds jaren fors naar 438.300 vliegbewegingen. Maar rond 2017 zou dat stokken omdat het nog niet technisch mogelijk is meer starts en landingen per baan af te handelen. Om dan toch in de spitsuren te kunnen groeien, zou vaker een vierde baan moeten worden ingezet. Dat is juist het moment dat KLM-toestellen binnenkomen en vertrekken. KLM zou zo niet kunnen uitbreiden of tegen enorme vertragingen aanlopen in de zomer.

Vierde baan

Bewoners en bestuurders waren bereid het gebruik van de vierde baan tachtig keer per dag toe te staan in plaats van zestig keer. Maar dan moest daar wel iets tegenover staan. In eerste instantie werd voorgesteld de grens van 510.000 vluchten op te schuiven van 2020 naar 2025. Maar dat weigerde de luchtvaartsector. Ook tijdens een marathonzitting kwamen partijen er niet uit. In dat geval zou staatssecretaris Mansveld de knoop moeten doorhakken.

Maar nu is alsnog een compromis bereikt. ,,Door vaker de vierde baan in te zetten kan Schiphol doorgroeien naar 490.000 vliegbewegingen en misschien wel 500.000, dan houdt het echt op. Daarmee is de groei van de luchthaven toch maar mooi met 10.000 teruggebracht'', stelt Talsma tevreden.

Stiller

Helemaal over is de groei dan niet. In het Aldersakkoord uit 2008 was al afgesproken dat de luchtvaart verder kan doorgroeien mits de geluidsoverlast afneemt.

,,Wanneer de grens van 500.000 is bereikt wordt een nulmeting gedaan. Wanneer door stillere vliegtuigen, meer glijvluchten en andere aanvliegroutes de overlast daarna afneemt met bij voorbeeld tien procent, dan mag het vliegverkeer met vijf procent groeien en is de andere vijf procent voor de bewoners, zodat het iets stiller blijft'', legt Talsma uit.

Het compromis moet nog door alle partijen aan hun achterban worden voorgelegd, zodat later deze week de handtekeningen kunnen worden gezet. Komende donderdag wordt net de nieuwe Omgevingsraad Schiphol geïnstalleerd, waarin de Alderstafel en het overlegorgaan Cros opgaan.