Contacten met gemeente Amstelveen

De contacten met de gemeente Amstelveen in de winter 2011/2012 waren:
1 een brief van Jan Griese aan burgemeester Jan van Zanen
2 een interview van JanGriese en wethouder Willem-Jan Groot in het Amstelveens Weekblad
3 vragen van de fracties van D66 en Groenlinks aan B&W.